11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanovují pravidla pro účast a šíření výsledků
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Zpravodaj: Nils Torvalds

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
WORD 124k
Právní upozornění - Ochrana soukromí