11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Ordfører for udtalelse: Nils Torvalds

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
WORD 124k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik