11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
TUAIRIM
ón gCoiste um Buiséid
chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Fís na hEorpa - an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos a rialacha maidir le rannpháirtíocht agus le leathadh
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Rapóirtéir don tuairim: Nils Torvalds

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
WORD 164k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais