11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
MIŠLJENJE
Odbora za proračune
upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa - Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Nils Torvalds

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
WORD 123k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti