11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére
a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
A vélemény előadója: Nils Torvalds

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen:
WORD 159k
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat