11.10.2018
BUDG_AD(2018)625567
AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Raportor pentru aviz: Nils Torvalds

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
WORD 166k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate