Stanovisko - BUDG_AD(2018)626917Stanovisko
BUDG_AD(2018)626917

STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Zpravodaj: Manuel dos Santos

7.11.2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: