Lausunto - BUDG_AD(2018)626917Lausunto
BUDG_AD(2018)626917

LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Valmistelija: Manuel dos Santos

7.11.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: