Mišljenje - BUDG_AD(2018)626917Mišljenje
BUDG_AD(2018)626917

MIŠLJENJE
Odbora za proračune
upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Manuel dos Santos

7.11.2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: