Vélemény - BUDG_AD(2018)626917Vélemény
BUDG_AD(2018)626917

VÉLEMÉNY
a Költségvetési Bizottság részéről
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
A vélemény előadója: Manuel dos Santos

7.11.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: