OPINIA
Komisji Budżetowej
dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
(COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Manuel dos Santos

7.11.2018

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: