27.11.2019
BUDG_AD(2019)640654
ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie visserij
inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)
(08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE))
Rapporteur voor advies: José Manuel Fernandes

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 136kWORD 53k
Juridische mededeling - Privacybeleid