Udtalelse - BUDG_AD(2019)640656Udtalelse
BUDG_AD(2019)640656

UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Fiskeriudvalget
om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen
om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og af protokollen om gennemførelse af nævnte partnerskabsaftale
(08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))
Ordfører for udtalelse: Olivier Chastel

6.11.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: