Arvamus - BUDG_AD(2019)640656Arvamus
BUDG_AD(2019)640656

ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: kalanduskomisjon
mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja nimetatud partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimise kohta
(08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))
Arvamuse koostaja: Olivier Chastel

6.11.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: