Lausunto - BUDG_AD(2019)640656Lausunto
BUDG_AD(2019)640656

LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
kalatalousvaliokunnalle
esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kyseisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä
(08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))
Valmistelija: Olivier Chastel

6.11.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: