Nuomonė - BUDG_AD(2019)640656Nuomonė
BUDG_AD(2019)640656

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Žuvininkystės komitetui
dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gambijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir Protokolo dėl to Partnerystės susitarimo įgyvendinimo sudarymo projekto
(08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))
Nuomonės referentas: Olivier Chastel

6.11.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: