MNENJE
Odbora za proračun
za Odbor za ribištvo
o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo ter Protokola o izvajanju navedenega sporazuma o partnerstvu
(08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))
Pripravljavec mnenja: Olivier Chastel

6.11.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: