Yttrande - BUDG_AD(2019)640656Yttrande
BUDG_AD(2019)640656

YTTRANDE
från budgetutskottet
till fiskeriutskottet
över utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och av protokollet om genomförande av det partnerskapsavtalet
(08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE))
Föredragande av yttrande: Olivier Chastel

6.11.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: