5.5.2020
BUDG_AD(2020)648462
UDTALELSE
fra Budgetudvalget
til Økonomi- og Valutaudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne for euroområdet
(COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 209/0161(COD))
Ordfører for udtalelse: Eider Gardiazabal Rubial

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 195kWORD 123k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik