5.5.2020
BUDG_AD(2020)648462
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekomisjon
Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euroala lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi juhtimisraamistiku kohta
(COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
Arvamuse koostaja (*): Eider Gardiazabal Rubial

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 191kWORD 159k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika