5.5.2020
BUDG_AD(2020)648462
LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
talous- ja raha-asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehyksestä
(COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
Valmistelija (*): Eider Gardiazabal Rubial

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 191kWORD 162k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö