5.5.2020
BUDG_AD(2020)648462
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės valdymo sistemos
(COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
Nuomonės referentė (*): Eider Gardiazabal Rubial

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 205kWORD 162k
Teisinė informacija - Privatumo politika