5.5.2020
BUDG_AD(2020)648462
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Ekonomikas un monetārajai komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par eurozonas konverģencei un konkurētspējai paredzētā budžeta instrumenta pārvaldības sistēmu
(COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
Atzinumu sagatavoja(*): Eider Gardiazabal Rubial

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 210kWORD 159k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika