5.5.2020
BUDG_AD(2020)648462
YTTRANDE
från budgetutskottet
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över förslaget till europarlamentets och rådets förordning om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet
(COM(2019)0354 - C9-0103/2019 - 2019/0161(COD))
Föredragande av yttrande(*): Eider Gardiazabal Rubial

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 191kWORD 160k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy