Становище - BUDG_AD(2022)703237Становище
BUDG_AD(2022)703237

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
и на комисията по култура и образование
относно новия европейски „Баухаус“
(2021/2255(INI))
Докладчик по становище: Ян Олбрихт

17.3.2022

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: