Stanovisko - BUDG_AD(2022)703237Stanovisko
BUDG_AD(2022)703237

STANOVISKO
Rozpočtového výboru
pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
a Výbor pro kulturu a vzdělávání
o Novém evropském Bauhausu
(2021/2255(INI))
Zpravodaj: Jan Olbrycht

17.3.2022

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: