Lausunto - BUDG_AD(2022)703237Lausunto
BUDG_AD(2022)703237

LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle
sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle
uudesta eurooppalaisesta Bauhausista
(2021/2255(INI))
Valmistelija: Jan Olbrycht

17.3.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: