Tuairim - BUDG_AD(2022)703237Tuairim
BUDG_AD(2022)703237

TUAIRIM
ón gCoiste um Buiséid
chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
agus chuig an gCoiste um Chultúr agus um Oideachas
maidir leis an Bauhaus Nua Eorpach
(2021/2255(INI))
Rapóirtéir don tuairim: Jan Olbrycht

17.3.2022

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: