17.3.2016
BUDG_AM(2016)578714
Pranešimo projektas
Indrek Tarand
(PE577.035v01-00)
2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmata. I skirsnis - Europos Parlamentas
(2016/2019(BUD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 850kWORD 720k
Teisinė informacija - Privatumo politika