17.3.2016
BUDG_AM(2016)578714
Ziņojuma projekts
Indrek Tarand
(PE577.035v01-00)
Ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam, I iedaļa — Eiropas Parlaments
(2016/2019(BUD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 921kWORD 694k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika