17.3.2016
BUDG_AM(2016)578714
Projekt sprawozdania
Indrek Tarand
(PE577.035v01-00)
Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2017 - sekcja 1 - Parlament Europejski
(2016/2019(BUD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 855kWORD 792k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności