17.3.2016
BUDG_AM(2016)578714
Proiect de raport
Indrek Tarand
(PE577.035v01-00)
Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017 - secțiunea I - Parlamentul European
(2016/2019(BUD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 873kWORD 758k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate