17.3.2016
BUDG_AM(2016)578714
Förslag till betänkande
Indrek Tarand
(PE577.035v01-00)
Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2017 - avsnitt I - Europaparlamentet
(2016/2019(BUD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 674kWORD 574k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy