29.1.2020
BUDG_AM(2020)646935
AMANDMANI
1 - 68
Nacrt mišljenja
Margarida Marques
(PE644.963v01-00)
Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2020.
(2019/2211(INI))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 225kWORD 62k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti