Tarkistukset - BUDG_AM(2022)738614Tarkistukset
BUDG_AM(2022)738614

TARKISTUKSET
1 - 2
Mietintöluonnos
Karlo Ressler, Damian Boeselager
(PE737.199v01-00)
Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2022 yleiseen talousarvioon – Lisätoimenpiteet Venäjän Ukrainaa vastaan käynnistämän sodan seurauksiin vastaamiseksi, unionin pelastuspalvelumekanismin vahvistaminen, maksumäärärahojen vähentäminen ja tulojen tarkistaminen, muut mukautukset ja tekniset päivitykset
(2022/0318(BUD))

15.11.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: