Pakeitimai - BUDG_AM(2022)738614Pakeitimai
BUDG_AM(2022)738614

PAKEITIMAI
1 - 2
Pranešimo projektas
Karlo Ressler, Damian Boeselager
(PE737.199v01-00)
Pasiūlymas dėl 2022 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projekto „Papildomos Rusijos karo Ukrainoje padarinių šalinimo priemonės. Sąjungos civilinės saugos mechanizmo stiprinimas. Mokėjimų asignavimų mažinimas ir pajamų atnaujinimas. Kiti patikslinimai ir techniniai atnaujinimai“
(2022/0318(BUD))

15.11.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: