Ändringsförslag - BUDG_AM(2022)738614Ändringsförslag
BUDG_AM(2022)738614

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 2
Förslag till betänkande
Karlo Ressler, Damian Boeselager
(PE737.199v01-00)
Förslag till ändringsbudget nr 5 till Europeiska unionens allmänna budget 2022 – Ytterligare åtgärder för att hantera följderna av Rysslands krig mot Ukraina – Stärkning av EU:s civilskyddsmekanism – Sänkning av betalningsbemyndiganden och uppdatering av inkomster – Övriga justeringar och tekniska uppdateringar
(2022/0318(BUD))

15.11.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: