PDF 191kWORD 1122k

 

Комисия по бюджети

 

BUDG(2019)1014_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 14 октомври 2019 г., 16.00–18.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

14 октомври 2019 г., 16.00–18.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         24 септември 2019 г. PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Време за гласуване ***

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Съдокладчици:

 

Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE)

 

Подпомагащи:

 

AFET –

Михаел Галер (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Шарл Гьоренс (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Бернд Ланге (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Корина Крецу (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Зигфрид Мурешан (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Луция Дюриш Николсонова (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Паскал Канфен (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Адина-Йоана Вълян (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Свеня Хан (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Даниел Фройнд (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Юнус Омаржи (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Паоло Де Кастро (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Крис Дейвис (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Петра Камереверт (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Люси Нетсинга (Renew)

 

 

LIBE –

Гуендолин Делбос-Корфийлд (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Антонио Таяни (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Франсис Фицджералд (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

Решение: без становище

 

 

         Разглеждане и приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 8 октомври 2019 г., 14.00 ч.

5. Мерки относно прилагането и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Докладчик:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Приемане на проект на доклад в очакване на сезирането на Съвета (очаква се потвърждение)

         Краен срок за внасяне на измененията: 2 октомври 2019 г., 16.00 ч.

6. Бюджет за 2019 г.: Раздел III – Комисия
Докладчик: Джон Хауърт (S&D)
- DEC 16/2019
– Други искания за трансфер на бюджетни кредити

7. Бюджет за 2019 г.: Други раздели
Докладчик: Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
- Европейска сметна палата: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
- ЕСВД: INF 1/2019
– Други искания за трансфер на бюджетни кредити

8. Политика в областта на сградния фонд
Докладчик: Фабиен Келер (RE)
– Всякакви искания

*** Край на гласуването ***

9. Политика в областта на сградния фонд
– Размяна на мнения относно получена нова информация

10. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Докладчик по становище:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Водеща:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Разглеждане на проекта на становище

11. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Белгия — EGF/2019/001 BE/Carrefour

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Докладчик:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Водеща:

 

BUDG

 

 

Подпомагащи:

 

EMPL

 

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 22 октомври 2019 г., 12.00 ч.

12. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Докладчик:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 23 октомври 2019 г., 12.00 ч.

13. Размяна на мнения относно политиката на Европейския парламент за сградния фонд в присъствието на заместник-председателите на Европейския парламент, отговарящи за политиката за сградния фонд, и на генералния секретариат

BUDG/9/01055

------

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания

6 – 7 ноември 2019 г.

Последно осъвременяване: 11 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност