PDF 184kWORD 317k

 

Kumitat għall-Baġits

 

BUDG(2019)1014_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 14 ta' Ottubru 2019, 16.00 – 18.00

Brussell

Sala: József Antall (6Q2)

L-14 ta' Ottubru 2019, 16.00 – 18.00

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         l-24 ta' Settembru 2019 PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Ħin għall-votazzjoni ***

4. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Korapporteurs:

 

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE)

 

Opinjonijiet:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

         Eżami u adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-8 ta' Ottubru 2019, 14.00

5. Miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Rapporteur:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport fl-istennija tar-riferiment lill-Kunsill (konferma pendenti)

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-2 ta' Ottubru 2019, 16.00

6. Baġit 2019: Taqsima III - Il-Kummissjoni
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- DEC 16/2019
- Kwalunkwe talba oħra għal trasferiment

7. Baġit 2019: Taqsimiet Oħra
Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)
- QEA: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
- SEAE: INF 1/2019
- Kwalunkwe talba oħra għal trasferiment

8. Politika immobiljari
Rapporteur: Fabienne Keller (RE)
- Kwalunkwe talba

*** Għeluq tal-votazzjoni ***

9. Politika immobiljari
- Skambju ta' fehmiet dwar kull informazzjoni ġdida li waslet

10. Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Responsabbli:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

11. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belġju

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Rapporteur:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

Opinjonijiet:

 

EMPL

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-22 ta' Ottubru 2019, 12.00

12. Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-2020

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Responsabbli:

 

BUDG

 

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-23 ta' Ottubru 2019, 12.00

13. Skambju ta' fehmiet dwar il-politika immobiljari tal-Parlament Ewropew fil-preżenza tal-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew inkarigati mill-politika immobiljari u tas-Segretarju Ġenerali

BUDG/9/01055

------

14. Kwistjonijiet varji

15. Laqgħat li jmiss

is-6 u s-7 ta' Novembru 2019

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza