PDF 178kWORD 1048k

 

Odbor za proračun

 

BUDG(2019)1014_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 14. oktobra 2019, od 16.00 do 18.00

Bruselj

Sejna soba: József Antall (6Q2)

14. oktober 2019 od 16.00 do 18.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnikov s sej:

         24. september 2019 PV – PE641.265v01-00

* * *

*** Glasovanje ***

4. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki

BUDG/9/00540

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Soporočevalki:

 

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PR – PE641.127v01-00
DT – PE639.763v02-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

(PPE)

 

Mnenje:

 

AFET –

Michael Gahler (PPE)

AD – PE639.811v02-00
AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

 

DEVE –

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

 

INTA –

Bernd Lange (S&D)

AL – PE639.813v02-00
AB – PE640.003v01-00

 

CONT –

Corina Crețu (S&D)

AD – PE639.783v03-00
AM – PE641.113v01-00

 

ECON –

Siegfried Mureșan (PPE)

AD – PE638.801v02-00
AM – PE639.884v02-00
AB – PE640.607v01-00

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

AD – PE639.697v02-00
AM – PE641.080v01-00
AB – PE640.623v01-00

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

AD – PE639.770v02-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00

 

ITRE –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE639.655v02-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

 

IMCO –

Svenja Hahn (Renew)

AD – PE639.801v03-00
AM – PE639.809v01-00
DT – PE638.786v01-00

 

TRAN –

Daniel Freund (Verts/ALE)

AD – PE639.932v02-00
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE639.988v02-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

 

AGRI –

Paolo De Castro (S&D)

AD – PE639.624v02-00
AM – PE639.812v01-00
AB – PE640.618v02-00

 

PECH –

Chris Davies (Renew)

AD – PE638.756v04-00
AM – PE639.923v02-00
AB – PE640.612v01-00

 

CULT –

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE639.789v02-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

 

JURI –

Lucy Nethsingha (Renew)

 

 

LIBE –

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

AD – PE639.622v02-00
AM – PE640.610v01-00
AB – PE641.066v01-00

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

AD – PE639.807v02-00
AM – PE639.934v01-00
AB – PE640.653v01-00

 

FEMM –

Frances Fitzgerald (PPE)

AD – PE639.795v02-00
AM – PE640.658v01-00
AB – PE639.987v01-00

 

PETI –

Sklep: brez mnenja

 

         Obravnava in sprejetje osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 8. oktober 2019 ob 14.00

5. Ukrepi za izvajanje in financiranje splošnega proračuna Unije v letu 2020, povezani z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

BUDG/9/01215

 2019/0186(APP) 

 

Poročevalec:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

PR – PE641.240v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

         Sprejetje osnutka poročila v pričakovanju zaprosila Sveta (bo potrjeno naknadno)

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 2. oktober 2019 ob 16.00

6. Proračun za leto 2019: oddelek III – Komisija
Poročevalec: John Howarth (S&D)
– DEC 16/2019
– Druge prošnje za prerazporeditev

7. Proračun za leto 2019: drugi oddelki
Poročevalec: José Manuel Fernandes (PPE)
– Evropsko računsko sodišče: VAB13-C19, VAB14-C19, VAB15-C19, VAB16-C19
– Evropska služba za zunanje delovanje: INF 1/2019
– Druge prošnje za prerazporeditev

8. Nepremičninska politika
Poročevalka: Fabienne Keller (RE)
– Druge prošnje

*** Konec glasovanja ***

9. Nepremičninska politika
– izmenjava mnenj o prejetih novih informacijah

10. Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo in njegov protokol o izvajanju

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 – C9-0106/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Pristojni odbor:

 

PECH –

Carmen Avram (S&D)

PR – PE641.099v01-00

         Obravnava osnutka mnenja

11. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgija

BUDG/9/01509

 2019/2114(BUD) COM(2019)0442 – C9-0127/2019

 

Poročevalec:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

Mnenje:

 

EMPL

 

 

         Obravnava osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 22. oktober 2019 ob 12.00

12. Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020

BUDG/9/00527

 2019/2027(BUD) COM(2019)0252 – C9-0008/2019

 

Poročevalka:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE640.619v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

         Obravnava osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 23. oktober 2019 ob 12.00

13. Izmenjava mnenj o nepremičninski politiki Evropskega parlamenta v navzočnosti podpredsednikov Evropskega parlamenta, pristojnih za nepremičninsko politiko, in generalnega sekretarja

BUDG/9/01055

------

14. Razno

15. Naslednja seja

6. in 7. november 2019

Zadnja posodobitev: 11. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov