PDF 187kWORD 303k

 

Комисия по бюджети

 

BUDG(2020)0122_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–10.15 ч.  (заседание на координаторите)  и 10.15–13.00 ч. и 15.00–17.30 ч.

Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.30–12.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

22 януари 2020 г., 9.00–10.15 ч.

Заседание на координаторите (при закрити врати)

* * *

22 януари 2020 г., 10.15–13.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         12 декември 2019 г. PV – PE644.994v01-00

*** Време за гласуване ***

4. Бюджет за 2019 г.: Раздел III – Комисия
Докладчик: Джон Хауърт (S&D)
- DEC 27/2019
– Други искания за трансфер на бюджетни кредити

5. Бюджет за 2020 г.: Раздел III – Комисия
Докладчик: Моника Холмайер (EPP)
– Искания за трансфер на бюджетни кредити

6. Бюджет за 2020 г.: Други раздели
Докладчик: Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)
– Искания за трансфер на бюджетни кредити

7. Политика в областта на сградния фонд
Докладчик: Фабиен Келер (RE)
- ЕСВД: делегация на ЕС в Пекин, Китай
– Други искания

*** Край на гласуването ***

8. Политика в областта на сградния фонд
- Размяна на мнения относно ЕК: Palmerston, Брюксел
- Размяна на мнения относно Frontex: централно звено на ETIAS, Варшава
- Друга получена информация

9. Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Докладчик по становище:

 

Маргарида Маркеш (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Водеща:

 

ECON* –

Орор Лалюк (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 28 януари 2020 г., 18.00 ч.

10. Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Сенегал и Европейския съюз

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Докладчик по становище:

 

Паоло Де Кастро (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Водеща:

 

PECH –

Исаскун Билбао Барандика (Renew)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

11. Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2019 г. срок на протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Докладчик по становище:

 

Франсишку Герейру (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Водеща:

 

PECH –

Клара Агилера (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

* * *

12. Размяна на мнения със Здравко Марич, заместник министър-председател и министър на финансите на Република Хърватия, относно приоритетите на хърватското председателство на Съвета

BUDG/9/02234

* * *

22 януари 2020 г., 15.00–17.30 ч.

13. Размяна на мнения относно новите приоритети и сътрудничеството с Йоханес Хан, член на Комисията, отговарящ за бюджета и човешките ресурси

BUDG/9/02235

* * *

14. Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Докладчик:

 

Давид Корман (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Водеща:

 

BUDG*

 

 

Подпомагащи:

 

ECON* –

Бас Ейкхаут (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         Разглеждане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 28 януари 2020 г., 15.00 ч.

* * *

23 януари 2020 г., 9.30–12.00 ч.

15. Публично изслушване относно собствените ресурси на ЕС и хармонизацията на фискалната политика: неизползван потенциал за взаимодействия?

BUDG/9/02019

 

Съдокладчици:

 

Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
Валери Айе (Renew)

 

 

------

16. Разни въпроси

17. Следващи заседания

17 – 18 февруари 2020 г. (Брюксел)
18 - 19 февруари 2020 г. (Европейска парламентарна седмица, Брюксел)

Последно осъвременяване: 20 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност