PDF 181kWORD 290k

 

Budgetudvalget

 

BUDG(2020)0122_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 9.00-10.15  (koordinatormøde)  og 10.15-13.00 og 15.00-17.30

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 9.30-12.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (6Q2)

Den 22. januar 2020 kl. 9.00-10.15

Koordinatormøde (for lukkede døre)

* * *

Den 22. januar 2020 kl. 10.15-13.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         12. december 2019 PV – PE644.994v01-00

*** Afstemning ***

4. 2019-budgettet: Sektion III - Kommissionen
Ordfører: John Howarth (S&D)
- DEC 27/2019
- Eventuelle andre overførselsanmodninger

5. 2020-budgettet: Sektion III - Kommissionen
Ordfører: Monika Hohlmeier (EPP)
- Eventuelle overførselsanmodninger

6. 2020-budgettet: Øvrige sektioner
Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- Eventuelle overførselsanmodninger

7. Bygningspolitik
Ordfører: Fabienne Keller (Renew)
- EU-Udenrigstjenesten: EU-delegationen i Beijing, Kina
- Eventuelle andre anmodninger

*** Afstemning afsluttet ***

8. Bygningspolitik
Drøftelse om Europa-Kommissionen: Palmerston, Bruxelles
- Drøftelse om Frontex: Den centrale ETIAS-enhed, Warszawa
- Eventuelle andre modtagne oplysninger

9. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Kor.udv.:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 28. januar 2020 kl. 18.00

10. Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Senegal og Den Europæiske Union

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

11. Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien om forlængelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien, der udløber den 15. november 2019

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

* * *

12. Drøftelse med Zdravko Marić, Republikken Kroatiens vicepremierminister og finansminister, om det kroatiske rådsformandskabs prioriteter

BUDG/9/02234

* * *

Den 22. januar 2020 kl. 15.00-17.30

13. Drøftelse om nye prioriteter og samarbejde med Johannes Hahn, kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer

BUDG/9/02235

* * *

14. Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter - årsberetning 2019

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Ordfører:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG*

 

 

Udtalelser:

 

ECON* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         Behandling af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 28. januar 2020 kl. 15.00

* * *

Den 23. januar 2020 kl. 9.30-12.00

15. Offentlig høring om EU's egne indtægter og finanspolitisk harmonisering: uudnyttet potentiale for synergieffekter?

BUDG/9/02019

 

Medordførere:

 

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 

 

------

16. Diverse sager

17. Næste møder

Den 17.-18. februar 2020 (Bruxelles)
Den 18.-19. februar 2020 (Den europæiske parlamentariske uge, Bruxelles)

Seneste opdatering: 17. januar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik