PDF 176kWORD 1021k

 

Eelarvekomisjon

 

BUDG(2020)0122_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 22. jaanuar 2020 kell 9.00–10.15 (koordinaatorite koosolek) ja 10.15–13.00 ja 15.00–17.30

Neljapäev, 23. jaanuar 2020 kell 9.30–12.00

Brüssel

Ruum: József Antall (6Q2)

22. jaanuar 2020 kell 9.00–10.15

Koordinaatorite koosolek (kinnine)

* * *

22. jaanuar 2020 kell 10.15–13.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         12. detsember 2019 PV – PE644.994v01-00

*** Hääletus ***

4. 2019. aasta eelarve: III jagu – Komisjon
Raportöör: John Howarth (S&D)
– DEC 27/2019
– Muud ümberpaigutamise taotlused

5. 2020. aasta eelarve: III jagu – Komisjon
Raportöör: Monika Hohlmeier (PPE)
– Ümberpaigutamise taotlused

6. 2020. aasta eelarve: muud jaod
Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Ümberpaigutamise taotlused

7. Kinnisvarapoliitika
Raportöör: Fabienne Keller (RE)
– Euroopa välisteenistus: ELi delegatsioon Hiinas Pekingis
– Muud taotlused

*** Hääletuse lõpp ***

8. Kinnisvarapoliitika
– Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni teemal: Palmerston, Brüssel
– Arvamuste vahetus Frontexi teemal: ETIASe kesküksus, Varssavi
– Muu saadud teave

9. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta majanduskasvu analüüs

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Vastutav:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 28. jaanuar 2020 kell 18.00

10. Senegali Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokoll

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Vastutav:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

11. Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vaheline kirjavahetuse vormis kokkulepe, milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, ning mis aegub 15. novembril 2019

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Vastutav:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

* * *

12. Arvamuste vahetus Horvaatia Vabariigi asepeaministri ja rahandusministri Zdravko Marićiga nõukogu eesistujariigi Horvaatia prioriteetide üle

BUDG/9/02234

* * *

22. jaanuar 2020 kell 15.00–17.30

13. Arvamuste vahetus eelarve ja personali eest vastutava voliniku Johannes Hahniga uute prioriteetide ja koostöö üle

BUDG/9/02235

* * *

14. Euroopa Investeerimispanga finantstegevus – 2019. aasta aruanne

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Raportöör:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Vastutav:

 

BUDG*

 

 

Arvamused:

 

ECON* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         Raporti projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 28. jaanuar 2020 kell 15.00

* * *

23. jaanuar 2020 kell 9.30–12.00

15. Avalik kuulamine teemal „ELi omavahendid ja fiskaalpoliitika ühtlustamine: kasutamata sünergiavõimalus?“

BUDG/9/02019

 

Kaasraportöörid:

 

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 

 

------

16. Muud küsimused

17. Järgmised koosolekud

17.–18. veebruar 2020 (Brüssel)
18.–19. veebruar 2020 (EP nädal, Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 20. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika