PDF 178kWORD 290k

 

Budjettivaliokunta

 

BUDG(2020)0122_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 22. tammikuuta 2020 klo 9.00–10.15  (koordinaattoreiden kokous)  ja 10.15–13.00 ja 15.00–17.30

Torstai 23. tammikuuta 2020 klo 9.30–12.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (6Q2)

22. tammikuuta 2020 klo 9.00–10.15

Koordinaattoreiden kokous (suljetuin ovin)

* * *

22. tammikuuta 2020 klo 10.15–13.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         12. joulukuuta 2019 PV – PE644.994v01-00

*** Äänestys ***

4. Talousarvio 2019: Pääluokka III – Komissio
Esittelijä: John Howarth (S&D)
– DEC 27/2019
– Mahdolliset muut siirtopyynnöt

5. Talousarvio 2019: Pääluokka III – Komissio
Esittelijä: Monika Hohlmeier (PPE)
– Mahdolliset siirtopyynnöt

6. Talousarvio 2019: Muut pääluokat
Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Mahdolliset siirtopyynnöt

7. Kiinteistöpolitiikka
Esittelijä: Fabienne Keller (Renew Europe -ryhmä)
– EUH: EU:n Pekingin edustusto Kiinassa
– Mahdolliset muut pyynnöt

*** Äänestys päättyy ***

8. Kiinteistöpolitiikka
Keskustelu komission kiinteistöistä: Palmerston, Bryssel
– Keskustelu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) kiinteistöistä: ETIAS-keskusyksikkö, Varsova
– Mahdolliset muut uudet tiedot

9. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen kasvuselvitys 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Valmistelija:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Vastaava:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 28. tammikuuta 2020 klo 18.00

10. Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Valmistelija:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Vastaava:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

11. Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2019, voimassaolon jatkamista koskeva kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välinen sopimus

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Valmistelija:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Vastaava:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

 

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

* * *

12. Keskustelu Kroatian tasavallan varapääministerin ja valtiovarainministerin Zdravko Marićin kanssa neuvoston puheenjohtajavaltio Kroatian painopisteistä

BUDG/9/02234

* * *

22. tammikuuta 2020 klo 15.00–17.30

13. Keskustelu budjetista ja henkilöstöstä vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin kanssa uusista painopisteistä ja yhteistyöstä

BUDG/9/02235

* * *

14. Euroopan investointipankin rahoitustoiminta - vuosikertomus 2019

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Esittelijä:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Vastaava:

 

BUDG*

 

 

Lausunto:

 

ECON* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 28. tammikuuta 2020 klo 15.00

* * *

23. tammikuuta 2020 klo 9.30–12.00

15. Julkinen kuuleminen aiheesta "EU:n omat varat ja finanssipolitiikan yhdenmukaistaminen: hyödyntämättömät synergiamahdollisuudet"

BUDG/9/02019

 

Yhteisesittelijät:

 

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 

 

------

16. Muut asiat

17. Seuraavat kokoukset

17.–18. helmikuuta 2020 (Bryssel)
18.–19. helmikuuta 2020 (EU:n parlamentaarinen viikko, Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö