PDF 180kWORD 1051k

 

Biudžeto komitetas

 

BUDG(2020)0122_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 22 d., trečiadienis, 9.00–10.15 val. (koordinatorių posėdis) ir 10.15–13.00 val. ir 15.00–17.30 val.

2020 m. sausio 23 d., ketvirtadienis, 9.30–12.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

2020 m. sausio 22 d. 9.00–10.15 val.

Koordinatorių posėdis (uždaras)

* * *

2020 m. sausio 22 d. 10.15–13.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. gruodžio 12 d. PV – PE644.994v01-00

*** Balsavimas ***

4. 2019 m. biudžetas: III skirsnis – Komisija
Pranešėjas: John Howarth (S&D)
– DEC 27/2019
– Kiti prašymai dėl perkėlimų

5. 2020 m. biudžetas: III skirsnis – Komisija
Pranešėja: Monika Hohlmeier (PPE)
– Prašymai dėl perkėlimų

6. 2020 m. biudžetas: kiti skirsniai
Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Prašymai dėl perkėlimų

7. Pastatų politika
Pranešėja: Fabienne Keller (RE)
– EIVT: ES delegacija Pekine (Kinija)
– Kiti prašymai

*** Balsavimo pabaiga ***

8. Pastatų politika
– Keitimasis nuomonėmis dėl Europos Komisijos: Palmerston, Briuselis
– Keitimasis nuomonėmis dėl FRONTEX: ETIAS centrinis padalinys, Varšuva
– Kita gauta informacija

9. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Nuomonės referentė:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 28 d. 18.00 val.

10. Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (RENEW)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

11. Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2019 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Atsakingas komitetas:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

* * *

12. Keitimasis nuomonėmis su Kroatijos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotoju ir užsienio ir Europos reikalų ministru Zdravko Marićiumi dėl Kroatijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų

BUDG/9/02234

* * *

2020 m. sausio 22 d. 15.00–17.30 val.

13. Keitimasis nuomonėmis su už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingu Komisijos nariu Johannesu Hahnu apie naujus prioritetus ir bendradarbiavimą

BUDG/9/02235

* * *

14. 2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Pranešėjas:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ECON* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         Pranešimo projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 28 d. 15.00 val.

* * *

2020 m. sausio 23 d. 9.30–12.00 val.

15. Viešasis klausymas tema „ES nuosavi ištekliai ir fiskalinės politikos suderinimas: neišnaudotas sinergijos potencialas?“

BUDG/9/02019

 

Pranešėjai:

 

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (RENEW)

 

 

------

16. Kiti klausimai

17. Kiti posėdžiai

2020 m. vasario 17–18 d. (Briuselis)
2020 m. vasario 18–19 d. („EP Week“, Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. sausio 17 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika