PDF 176kWORD 290k

 

Begrotingscommissie

 

BUDG(2020)0122_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 22 januari 2020, 9.00 - 10.15 uur  (coördinatorenvergadering)  en 10.15 - 13.00 uur en 15.00 - 17.30 uur

Donderdag 23 januari 2020, 9.30 - 12.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

22 januari 2020, 9.00 - 10.15 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

22 januari 2020, 10.15 - 13.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         12 december 2019 PV – PE644.994v01-00

*** Stemming ***

4. Begroting 2019: Afdeling III – Commissie
Rapporteur: John Howarth (S&D)
- DEC 27/2019
- Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving

5. Begroting 2020: Afdeling III – Commissie
Rapporteur: Monika Hohlmeier (EPP)
- Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving

6. Begroting 2020: Overige afdelingen
Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving

7. Gebouwenbeleid
Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)
- EDEO: EU-delegatie in Peking, China
- Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

8. Gebouwenbeleid
- Gedachtewisseling over EC: Palmerston, Brussel
- Gedachtewisseling over Frontex: de centrale Etias-eenheid, Warschau
- Overige ontvangen informatie

9. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Bevoegd:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 18.00 uur

10. Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

11. Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Bevoegd:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

 

 

         Behandeling ontwerpadvies

* * *

12. Gedachtewisseling met Zdravko Marić, vicepremier van de Republiek Kroatië en minister van Financiën, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap van de Raad

BUDG/9/02234

* * *

22 januari 2020, 15.00 - 17.30 uur

13. Gedachtewisseling met Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Personeelszaken, over de nieuwe prioriteiten en samenwerking

BUDG/9/02235

* * *

14. Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Rapporteur:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Bevoegd:

 

BUDG*

 

 

Adviezen:

 

ECON* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 15.00 uur

* * *

23 januari 2020, 9.30 - 12.00 uur

15. Openbare hoorzitting over de eigen middelen van de EU en de harmonisatie van het begrotingsbeleid: onaangeboord potentieel voor synergie?

BUDG/9/02019

 

Corapporteurs:

 

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 

 

------

16. Rondvraag

17. Volgende vergaderingen

17-18 februari 2020 (Brussel)
18-19 februari 2020 (Europese Parlementaire Week, Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid