PDF 184kWORD 290k

 

Komisja Budżetowa

 

BUDG(2020)0122_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 10.15  (posiedzenie koordynatorów)  i 10.15 – 13.00 i 15.00 – 17.30

Czwartek 23 stycznia 2020 r., w godz. 9.30 – 12.00

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

22 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 10.15

Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych)

* * *

22 stycznia 2020 r., w godz. 10.15 – 13.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         12 grudnia 2019 r. PV – PE644.994v01-00

*** Głosowanie ***

4. Budżet na rok 2019: sekcja III – Komisja
Sprawozdawca: John Howarth (S&D)
- DEC 27/2019
- Inne wnioski o przesunięcie środków

5. Budżet na rok 2020: sekcja III – Komisja
Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (PPE)
- Wnioski o przesunięcie środków

6. Budżet na rok 2020: inne sekcje
Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- Wnioski o przesunięcie środków

7. Polityka w zakresie nieruchomości
Sprawozdawczyni: Fabienne Keller (RE)
-ESDZ: Delegatura UE w Pekinie (Chiny)
- Inne wnioski

*** Koniec głosowania ***

8. Polityka w zakresie nieruchomości
- Wymiana poglądów na temat KE: Palmerston, Bruksela
-Wymiana poglądów na temat Fronteksu: jednostka centralna ETIAS, Warszawa
- Wszelkie inne otrzymane informacje

9. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2020 r.

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Przedm. właśc.:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 28 stycznia 2020 r., godz. 18.00

10. Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

11. Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r.

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Przedm. właśc.:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

* * *

12. Wymiana poglądów z wicepremierem i ministrem finansów Republiki Chorwacji Zdravkiem Maricem na temat priorytetów prezydencji chorwackiej w Radzie

BUDG/9/02234

* * *

22 stycznia 2020 r., w godz. 15.00 – 17.30

13. Wymiana poglądów na temat nowych priorytetów i współpracy z komisarzem ds. budżetu i zasobów ludzkich Johannesem Hahnem

BUDG/9/02235

* * *

14. Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Sprawozdawca:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG*

 

 

Opiniodawcza:

 

ECON* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Termin składania poprawek: 28 stycznia 2020 r., godz. 15.00

* * *

23 stycznia 2020 r., w godz. 9.30 – 12.00

15. Wysłuchanie publiczne pt. „Zasoby własne UE i harmonizacja polityki fiskalnej: niewykorzystany potencjał pozwalający stworzyć synergię?”

BUDG/9/02019

 

Współsprawozdawcy:

 

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 

 

------

16. Sprawy różne

17. Następne posiedzenia

17–18 lutego 2020 r. (Bruksela)
18-19 lutego 2020 r. (Europejski Tydzień Parlamentarny, Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności