PDF 177kWORD 290k

 

Budgetutskottet

 

BUDG(2020)0122_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 22 januari 2020 kl. 9.00–10.15  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 10.15–13.00 och kl. 15.00–17.30

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9.30–12.00

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

22 januari 2020 kl. 9.00–10.15

Samordnarnas sammanträde (inom stängda dörrar)

* * *

22 januari 2020 kl. 10.15–13.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         12 december 2019 PV – PE644.994v01-00

*** Omröstning ***

4. Budget 2019: Avsnitt III – kommissionen
Föredragande: John Howarth (S&D)
– DEC 27/2019
– Eventuella andra begäranden om överföring

5. Budget 2020: Avsnitt III – kommissionen
Föredragande: Monika Hohlmeier (EPP)
– Eventuella begäranden om överföring

6. Budget 2020: Övriga avsnitt
Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
– Eventuella begäranden om överföring

7. Fastighetspolitiken
Föredragande: Fabienne Keller (RE)
– Utrikestjänsten: EU:s delegation Beijing, Kina
– Eventuella andra begäranden

*** Omröstningen avslutas ***

8. Fastighetspolitiken
– Diskussion om kommissionen: Palmerston, Bryssel
– Diskussion om Frontex: Etias centralenhet, Warszawa
– Eventuell övrig information som mottagits

9. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 januari 2020 kl. 18.00

10. Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

11. Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien om förlängning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien, vilket löper ut den 15 november 2019

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

* * *

12. Diskussion med Republiken Kroatiens vice premiärminister och finansminister Zdravko Marić om det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar

BUDG/9/02234

* * *

22 januari 2020 kl. 15.00–17.30

13. Diskussion om nya prioriteringar och samarbete med Johannes Hahn, kommissionsledamot med ansvar för budget och personal

BUDG/9/02235

* * *

14. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019

BUDG/9/01628

 2019/2126(INI) 

 

Föredragande:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR – PE643.074v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG*

 

 

Rådgivande utskott:

 

ECON* –

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00

 

         Behandling av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 28 januari 2020 kl. 15.00

* * *

23 januari 2020 kl. 9.30–12.00

15. Offentlig utfrågning på temat ”EU:s egna medel och finanspolitisk harmonisering: outnyttjad potential för synergieffekter?”

BUDG/9/02019

 

Medföredragande:

 

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 

 

------

16. Övriga frågor

17. Kommande sammanträden

17–18 februari 2020 (Bryssel)
18–19 February 2020 (EP-vecka, Bryssel)

Senaste uppdatering: 14 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy