PDF 190kWORD 322k

 

 

Rozpočtový výbor

 

BUDG(2020)0217_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 17. února 2020, 15:00–15:45  (společná schůze)  a 16:00–18:30

Úterý 18. února 2020, 9:00–9:45  (schůze koordinátorů)  a 9:45–12:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

17. února 2020, 15:00–15:45

Společná schůze s Hospodářským a měnovým výborem (viz samostatný pořad jednání)

* * *

17. února 2020, 16:00–17:45

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         22.–23. ledna 2020 PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Hlasování ***

4. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Příslušný výbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 28. ledna 2020, 18:00

5. Protokol, kterým se provádí dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unií

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Zpravodaj:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

6. Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019.

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Zpravodaj:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

7. Rozpočet na rok 2020: oddíl III – Komise
Zpravodajka: Monika Hohlmeier
– případné žádosti o převod prostředků

8. Rozpočet na rok 2020: ostatní oddíly
Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- EP: plán pracovních míst;
– případné další žádosti o převod prostředků

9. Politika v oblasti nemovitostí
Zpravodajka: Fabienne Keller (Renew)
– případné další žádosti

*** Konec hlasování ***

10. Politika v oblasti nemovitostí
– výměna názorů o veškerých obdržených informacích:

* * *

11. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2021 – oddíl I – Evropský parlament
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

 

         výměna názorů za přítomnosti místopředsedy Evropského parlamentu odpovědného za rozpočet a generálního tajemníka

* * *

17. února 2020, 17:45–18:30

Společně s Výborem pro zahraniční věci a Výborem pro rozvoj

12. Evropský fond pro udržitelný rozvoj - aktuální stav
- výměna názorů s Komisí

* * *

18. února 2020, 9:00–9:45

Schůze koordinátorů (neveřejná)

* * *

18. února 2020, 9:45–12:30

13. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2021 – oddíl I – Evropský parlament
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

 

         Výměna názorů s GŘ FINS, GŘ INLO, GŘ SAFE, GŘ TRAD, GŘ LINC, GŘ COMM, GŘ ITEC

14. Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Zpravodaj:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

BUDG

 

 

Stanoviska:

 

AFET –

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(Renew)

 

 

INTA –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

(S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Postoje ve formě pozměňovacích návrhů:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 

         projednání návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 4. března 2020, 12:00

------

15. Různé

16. Příští schůze

2. března 2020

Poslední aktualizace: 12. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí