PDF 182kWORD 321k

 

 

Budjettivaliokunta

 

BUDG(2020)0217_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 17. helmikuuta 2020 klo 15.00–15.45  (yhteiskokous)  ja 16.00–18.30

Tiistai 18. helmikuuta 2020 klo 9.00–9.45  (koordinaattoreiden kokous)  ja 9.45–12.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q1)

17. helmikuuta 2020 klo 15.00–15.45

Yhteiskokous talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) kanssa (katso erillinen esityslista)

* * *

17. helmikuuta 2020 klo 16.00–17.45

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         22.–23. tammikuuta 2020 PV – PE646.967v01-00

* * *

*** Äänestys ***

4. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen kasvuselvitys 2020

BUDG/9/02000

 2019/2211(INI) 

 

Valmistelija:

 

Margarida Marques (S&D)

PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00

Vastaava:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 28. tammikuuta 2020 klo 18.00

5. Senegalin tasavallan ja Euroopan unionin välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 – C9-0178/2019

 

Valmistelija:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA – PE644.803v01-00

Vastaava:

 

PECH –

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR – PE646.918v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

6. Euroopan yhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan, jonka voimassaolo päättyy 15 päivänä marraskuuta 2019, voimassaolon jatkamista koskeva kirjeenvaihtona tehty Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välinen sopimus

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 – C9-0175/2019

 

Valmistelija:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA – PE644.820v01-00

Vastaava:

 

PECH –

Clara Aguilera (S&D)

PR – PE644.841v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

7. Talousarvio 2019: pääluokka III – komissio
Esittelijä: Monika Hohlmeier (PPE)
- Mahdolliset siirtopyynnöt

8. Talousarvio 2019: muut pääluokat
Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- Euroopan parlamentti: henkilöstötaulukko
- Mahdolliset muut siirtopyynnöt

9. Kiinteistöpolitiikka
Esittelijä: Fabienne Keller (Renew)
- Mahdolliset pyynnöt

*** Äänestys päättyy ***

10. Kiinteistöpolitiikka
- Keskustelu mahdollisista uusista tiedoista

* * *

11. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2021 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Esittelijä:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Keskustelu talousarviosta vastaavan Euroopan parlamentin varapuhemiehen ja pääsihteerin läsnä ollessa

* * *

17. helmikuuta 2020 klo 17.45–18.30

Yhdessä ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysvaliokunnan kanssa

12. Euroopan kestävän kehityksen rahasto - nykytila
- Keskustelu komission kanssa

* * *

18. helmikuuta 2020 klo 9.00–9.45

Koordinaattoreiden kokous (suljetuin ovin)

* * *

18. helmikuuta 2020 klo 9.45–12.30

13. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2021 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti
 

BUDG/9/02151

 2019/2214(BUD) 

 

Esittelijä:

 

Olivier Chastel (Renew)

 

Vastaava:

 

BUDG

 

 

 

         Keskustelu varainhoidon pääosaston (DG FINS), infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston (DG INLO), turvallisuusasioiden pääosaston (DG SAFE), käännöspääosaston (DG TRAD), konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosaston (DG LINC), viestinnän pääosaston (DG COMM) ja innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston (DG ITEC) kanssa

14. Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III

BUDG/9/02131

 2019/2213(BUD) 

 

Esittelijä:

 

Pierre Larrouturou (S&D)

 

Vastaava:

 

BUDG

 

 

Lausunto:

 

AFET –

Nikos Androulakis (S&D)

PA – PE646.992v01-00

 

DEVE –

(Renew)

 

 

INTA –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

CONT

 

 

 

ECON –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

ENVI –

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.875v01-00

 

ITRE –

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE646.810v02-00

 

IMCO –

(S&D)

 

 

TRAN –

Marian-Jean Marinescu (PPE)

PA – PE646.962v01-00

 

REGI

 

 

 

AGRI

 

 

 

PECH –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

CULT –

Romeo Franz (Verts/ALE)

PA – PE646.979v01-00

 

JURI

 

 

 

LIBE –

Karlo Ressler (PPE)

 

 

AFCO –

Antonio Tajani (PPE)

PA – PE646.930v01-00

 

FEMM –

Robert Biedroń (S&D)

PA – PE646.946v01-00

 

PETI

 

 

Kanta tarkistuksina:

 

EMPL –

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 4. maaliskuuta 2020 klo 12.00

------

15. Muut asiat

16. Seuraavat kokoukset

2. maaliskuuta 2020

Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö